Adatvédelmi és Adatkezelési tályékoztató

Bevezető
A www.fogyjunkegyutt.hu  weboldal üzemeltetője Major Andrea  (a továbbiakban: Adatkezelő).
Az Adatkezelő a tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
Az Adatkezelő adatai:
Név: Major Andrea
Cím:20831 Sojmár, Cseresznye u. 4.
Tel.: +36703425257
Weboldal: www.fogyjunkegyutt.hu
E-mail: info@fogyjunkegyutt.hu
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
AZ ADATKELEZÉS MÓDJA
Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

 1. Adatfeldolgozó, Tárhelyszolgáltató
  Cégnév: Magyar Hosting Kft
  Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugó u. 18-22.
  Adószám: 23495919-2-41
  Telefon:  +3617002323
  E-mail: ino@mhosting.hu
 2. Hírlevélszoftver szolgáltató
  MailPoet
  6 rue Dieudé
  13006, Marseille
  FRANCE
  Hírlevél feliratkozás feltételei

  A www.fogyjunkegyutt.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő, ingyenes tartalmak letöltése és/vagy a hírlevél feliratkozással az érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználása vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.
 3. Az adatkezelés jogalapja
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul azt a törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.
  A hírlevélre történő feliratkozáskor a következő személyes adatokat kérjük megadni: név, e-mail cím, telefonszám, illetve azonosító szám! A weboldalon történő böngészéssel rendszerünk statisztikai célból rögzítheti a böngésző IP címét, és a látogatás főbb jellemzőit. Ezen adatokat nem kapcsoljuk semmilyen egyéb személyes adattal, és nem kapcsoljuk össze a látogató személyével.
 4. Az adatkezelés időtartama
  Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja azt.
 5. Az adatkezelés célja
  Az adatkezelés célja a honlap látogatottságának felmérése. A hírlevélre feliratkozáskor megadott adatokat kizárólag abból a célból kezeljük, hogy szolgáltatásunkról, illetve közvetített információ és termékvásárlási lehetőségekről tájékoztatást adjunk.
 6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez  való jog Minden kiküldött levélben található adatmódosítás és leiratkozás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról, melyeket külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet. Minden kiküldött levélben található leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat. Lehetősége van az érintetteknek adatainak kikérésére, melyet az Adatfeldolgozó a rendelkezésére álló informatikai rendszerrel teljesíteni tud (Adathordozáshoz való jog). A tájékoztatást, helyesbítést, törlést, adathordozást  az info@startoljunk.u e-mail címen is kérelmezheti az érintett, adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.
 7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
  Panasztétel az adatkezelőnél: info@sikeresfogyas.hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt a www.fogyjunkegyutt.hu weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja.
  Amennyiben az  érintett  nem ért egyet az adatkezelő lépéseivel, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
  Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Honlap: http://naih.hu
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 8. Cookie-k (Sütik) Kezelése
  A sütik feladata információkat gyűjteni a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.Az alkalmazott Cookie-k köre, session és analitika.
 9. Google AdWords konverziókövetés használata
  a
  .,A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
  b.,Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el,akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
  c.,Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
  d.,Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
  e.,Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
  f.,Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
  g.,További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
  www.google.de/policies/privacy/
 10. Közösségi oldalak
  a
  .,Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram  közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  b.,Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram  közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
  c.,Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, ajánlatainak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
  d.,Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
  e.,Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
 11. Az adatkezelés biztonsága
  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósításköltségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett , változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelőszintű adatbiztonságot garantálja.

www.fogyjunkegyutt.hu